Midilli Limanı
 
Kountourloti Str.Mitilini Lesvos GR-81100 Ferry İskelesi
 
 
 
+30 225 104 05 95
 
 
 
Panayotis Pantelopoulos