KVKK AYDINLATMA METNİ
WEB SİTESİ ÜZERİNDEN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASINA VE MAHREMİYETİNE DAİR AYDINLATMA BİLDİRİMİ
 1. Veri Sorumlusu
S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi ve Turyol A.Ş. olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, ilgili kişilerin verilerini veri sorumlusu sıfatıyla işleriz.

Yazışma Adresleri:
S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi   
Necatibey Cad. Akçe Sok. No: 1/3 Karaköy / İSTANBUL                   
info@turyol.com

Turyol Deniz Ulaşım Hizmetleri San.ve Tic. A.Ş.
Necatibey Cad. Akçe Sok. No: 1/3 Karaköy / İSTANBUL                   
info@turyol.com
 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri
İlgili kişilerin verileri,
 • Bilet satış, bilet iptal ve iade işlemlerinin yürütülmesi,
 • Vize başvuru işlemleri
 • Dilek ve şikayetlerin karşılanması,
 • E-bülten listelerinin oluşturulması,
 • Web sitesi üzerinden bağlantı verilen sosyal medya hesapları üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde: ürün ve hizmetlerimizin satış ve sunum süreçlerinin ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yasal gerekliliklerin ifa edilmesi ve resmi mercilerin taleplerini yerine getirmesi
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması,
amaçlarıyla işlenmektedir.
 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
İlgili kişilerin verileri yalnızca faaliyetin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılır. Yurtdışı seyahat işlemlerinizde bu yetkili kurum ve kuruluşlar seyahat edeceğiniz ülkenin yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve seyahat aracı kuruluşlarıdır. Ayrıca web sitesinin işletilmesi sürecinde destek alınan tedarikçiler tarafından bilgi güvenliğinin temini amacıyla verilere erişim sağlanır.
 1. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, yukarıdaki amaçların yerine getirilebilmesi için; https://www.turyol.com/ , https://www.turyolonline.com/  adreslerinde yer alan kanallarda ilgili alanları işleyerek gönderim butonuna tıklamanızla birlikte kişisel verileriniz web sitesi ara yüzünde tanımlanan e-posta adresimize otomatik olarak düşer.
Sunucuları yurtdışında bulunan sosyal medya hesaplarımızda özel mesaj veya yorum olarak bizimle iletişime geçmeniz durumunda hesap üzerindeki kişisel verileriniz işlenmektedir.
Bilet satış, bilet iptal ve iade işlemlerinin yürütülmesi, vize başvuru işlemleri, dilek ve şikayetlerin karşılanması, yasal gerekliliklerin ifa edilmesi ve resmi mercilerin taleplerini yerine getirmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla kişisel verileri işlerken 6698 Sayılı Kanun ‘un 5’inci maddesinde yer alan şu hukuki sebeplere dayanırız:
“c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,                  (…)
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
f ) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”.                

Yurtdışı seyahat işlemlerinde Türkiye ‘nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümlerine dayanılır.
Sosyal medya hesaplarımızın sunucularının yurtdışında bulunduğunu ve bizimle bu kanallara alternatif yerli kanalları işletebileceğinizi hatırlatırız.
E-bülten listelerinin oluşturulması sürecine dahil olmak isteyen ilgili kişiler e-posta adreslerini web sitemiz üzerinden bize açık rızaları dahilinde iletebilirler. Hiçbir ilgili kişi bülten listelerine üye olmaya zorlanmaz ve istenildiği takdirde derhal bu listeden çıkma hakkını kullanabilir.                   
İnternet sitemizin çalışması ve kullanıcı dostu hale getirilmesi amacıyla tutulan çerezler, ilgili kullanıcının bilgisayarında saklanır. Kullanıcı olarak, bu nedenle çerezlerin kullanımı üzerinde tam kontrole sahipsiniz. Sitemizi kullanabilmek için zorunlu (temel) çerezler dışındaki çerezlerin kullanımı zorunlu değildir; tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. Tarayıcınızı işlenmesini istemediğiniz çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde, Sitemizi kullanmaya devam edebilirsiniz; ancak bu ihtimalde Site’nin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir, kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir.               
 1. İlgili Kişinin Diğer Hakları
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘nun 11’inci maddesi doğrultusunda verileriniz üzerinde haklarınız bulunmakta olup, bu haklarınızı yukarıdaki yazışma adresine yasal usule uygun olarak başvuruda bulunmak suretiyle kullanabilirsiniz.