Teslimat Sözleşmesi


MADDE 1- SATICI

Ünvanı : S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi . Bundan sonra SATICI olarak geçecektir.


MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, TÜKETİCİ'nin SATICI'ya ait "www.turyol.com" internet sitesinden elektronik ortamda satın aldığı biletin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.


MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Biletlerin bilgileri Satış Bedeli web sitesinde belirtildiği gibidir.


MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- TÜKETİCİ, SATICI internet sitesinde sözleşme konusu ürünün/lerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu bilet ya da biletler , elektronik ortamda teslim edilmiş olur.

4.3- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.

4.4- SATICI, internet sitesinden satışını yaptığı tüm biletlerin içeriğini, kapsamını ve özelliklerini değiştirme ve iptal etme hakkına sahiptir.

4.5- Bilet alım işleminin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.


Adresi :Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Necatibey Cad. Akçe Sk. No:3, 34425 Karaköy/Beyoğlu/İstanbul, Türkiye

Telefon: 0 212 251 44 21 E-mail: info@tuyol.com

S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi