Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ ELEKTRONİK BİLET SATIŞ VE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ


MADDE 1- TARAFLAR:


MADDE 1.1- SATICI :


S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi

Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Necatibey Cad. Akçe Sk. No:3, 34425 Karaköy/Beyoğlu/İstanbul, Türkiye


MADDE 1.2- ALICI :

Yolcu taşıma biletini www.turyol.com internet sitesinden satın alan, bu internet sitesine girilen bilgiler doğrultusunda bilette adı geçen ve yolcu taşıma hizmetinin verileceği kişidir. Bundan böyle “alıcı” olarak anılacaktır.


Kredi kartı sahibi ile bilet konusu hizmeti alacak kişinin ayrı kişiler olması durumunda; hem bilet bedelinin ödendiği kredi kartının sahibi olan kişi hem de hizmeti alacak kişi bu sözleşmenin alıcı tarafıdır. İşbu sözleşmeye göre her iki kişi de alıcı sıfatını kazanarak bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri yerine

getireceğini beyan ve taahhüt eder.


Alıcı verdiği bilgilerin doğruluğunu, verilen hizmet sırasında işbu sözleşmede belirtilen tüm kurallara uyacağını ve bu sözleşmenin tüm edimlerini yerine getireceğini beyan ve taahhüt eder.


MADDE 2- İNTERNET SİTESİ:

Satıcının işbu sözleşme hükmü altında “yolcu taşıma biletinin” satışını yaptığı internet sitesinin adresi www.turyol.com dur.

Bu internet sitesi haricinde satıcı tarafından satıldığı bildirilen tüm biletler geçersizidir.

www.turyol.com” bundan böyle iş bu sözleşmede “internet sitesi” olarak anılacaktır.


MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, “www.turyol.com” internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ALICI’ya yaptığı, yolcu taşıma bileti satışı ve ALICI’ya verdiği

yolcu taşıma hizmeti ile ilgili usul ve esasların belirlenmesidir. Bu hususta 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun”) ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri referans alınmıştır.


MADDE 4- SÖZLEŞME KONUSU MAL/ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ VE TESLİMİ:

İşbu sözleşme konusu hizmetler, gemi ile yolcu taşınması konulu internet sitesi üzerinden elektronik bilet satışı ve adına elektronik bilet düzenlenen alıcıya yolcu taşıma hizmeti verilmesidir. Bilet; satıcının isim, unvan, açık adres, telefon, internet erişim bilgilerini, sözleşme konusu hizmetin temel niteliklerini, satış bedeli, ödeme

şekli, biniş yeri, varış yeri, seyahat tarihi, hareket saati, satıcının internet sitesindeki siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. Bilet, alıcının elektronik posta adresine de gönderilmektedir. Alıcı internet sitesi üzerinden işbu sözleşmede belirtilen bilet siparişini sonlandırdığı anda sözleşme konusu bileti TESLİM ALMIŞ

sayılır. Teslimle birlikte sözleşmede bulunan kurallara uyacağını ve edimlerini yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

MADDE 5- ALICININ TAAHHÜT VE SORUMLULUĞU:

Alıcı, işbu sözleşme konusu yolcu taşıma biletinin temel nitelikleri, yolcu taşıma kuralları, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyup bilgi

sahibi olduğu yönünde elektronik ortamda gerekli teyidi verir. Alıcı, bileti aldığı anda işbu sözleşmeyi ve yolcu taşıma kurallarını okuduğunu, sözleşmede bulunan tüm

kurallara uyacağını, tüm adımlarını yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiş olur.


Alıcı, iş bu sözleşmede belirtilen kurallara uymaması ve edimlerini sözleşmede belirtilen kurallara uygun olarak yerine getirmemesi durumunda, satıcının, tüm hakları saklı olarak işbu sözleşmeyi hiçbir ihtara gerek olmaksızın derhal

feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.

Alıcının, iş bu sözleşmeye uymamasından kaynaklanan tüm zararları alıcının kendisine aittir.


İşbu sözleşme doğrultusunda satın alınan biletler yalnızca bilette adı geçen kişinin emrinedir ve şahsen kullanılabilir. Alıcı, internet sitesine girdiği bilgilerin doğruluğunu ve bilette adı geçen kişi tarafından kullanılmak üzere bilet satın aldığını kabul ve taahhüt eder. Bilette adı geçen kişi ile hizmeti almak isteyen kişinin farklı olduğu

tespit edilirse, satıcının işbu sözleşmeden doğan hiçbir sorumluluğu kalmadığını ve işbu sözleşmeyi hiçbir ihtara gerek olmadan feshedebileceğini alıcı, kabul ve taahhüt eder.


MADDE 6- CAYMA HAKKI

Yönetmeliğin “Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri” ni düzenleyen “Üçüncü Bölüm” başlığı altında yazılı maddelerinin, “Yolcu Taşıma Hizmetleri” ne

uygulanmaması sebebi ile; ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.