WEB SİTESİ ve SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÜZERİNDEN YAPILAN SOSYAL PAYLAŞIMLARDA ve KURUMSAL TANITIM

MATERYALLERİNDE YER ALAN KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

                      olarak tarafınıza ait kişisel verileri kurumsal tanıtım materyallerimizde, web sitelerimizde ve sosyal medya hesaplarımızda duyurmak istiyoruz. Web sitelerimizin ve sosyal medya hesaplarımızın işletilmesinde web hizmeti sunan şirketle/ ilgili sosyal medya şirketiyle ortak veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekteyiz. Web sitemizin sunucuları Türkiye’de, sosyal medya hesaplarının sunucuları ise yurtdışındadır. Bununla birlikte bahsi geçen her içi çevrimiçi kanal vasıtasıyla yayınlanacak olan veriler dünyanın her yerinden internet kullanıcıları tarafından erişilebilir niteliktedir.

İşleme süreci, tanıtım materyallerinin, kurumsal web sitesi ve sosyal medya içeriğinin sizin de onayınız dâhilinde hazırlanması ve akabinde paylaşılması şeklinde yürütülür. İçeriğin düzenlenmesi ve kaldırılması talepleriniz başta olmak üzere 6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde yer alan haklarınız doğrultusunda her zaman Şirketimize başvuruda bulunabilirsiniz. Şirketimiz, ilgili kurumsal iletişim materyalleri, web sitesi ve sosyal medya hesabının yukarıda açıklandığı şekilde işletilmesi dışında kişisel verilerinizi sizi bilgilendirmeden ve gerekirse açık rızanızı almadan kullanmaz, bununla birlikte alenileştirilen kişisel verileriniz hakkında herhangi bir sorumluluk da kabul etmez.


WEB SİTESİ ve SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÜZERİNDEN YAPILAN SOSYAL PAYLAŞIMLARDA ve KURUMSAL TANITIM

MATERYALLERİNDE YER ALAN KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AÇIK RIZA BİLDİRİMİ

                    kurumsal web sitesinde ve sosyal medya paylaşımlarında yer alacak kişisel verilerime ilişkin gerekli aydınlatma bildirimi tarafıma yapılmıştır.

kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Ad Soyadı İmza